Image by Stanislav Kondratiev

edition x

סדרות אמנות עד הבית

עבודות הנייר המרהיבות של אוהד צפתי מגיעות עד אליכם, במהדורת הדפסים מיוחדת.

לכתוב שתי שורות על העבודות 

איכות ההדפסים, מהדורה ממוספרת, מחירים נגישים

עבודות הנייר המרהיבות של אוהד צפתי מגיעות עד אליכם, במהדורת הדפסים מיוחדת.

לכתוב שתי שורות על העבודות 

איכות ההדפסים, מהדורה ממוספרת, מחירים נגישים